Воскресенье, 05.04.2020, 18:11
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи » Мероприятия

МЕТ-18-9-Оқу практикалық, шеберханалық дағдылану

Тәжірбиенің бірінші күнінде студенттерді қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өттік.

     Оқу практикасының мақсаты: студенттің теориялық дайындығын нығайту және тереңдету, оларға практикалық дағдылар мен құзыреттіліктерді игеру; теориялық және практикалық оқытудың өзара байланысын ескере отырып, кәсіби шеберлік пен дағдыларды меңгеру;  практикалық тапсырмаларды шешуде студенттердің шығармашылық қызметін жандандыру;  студенттің өндірістік қызметке тікелей қатысуы.

      Оқу практикалық шеберханалық дағдылануда: өлшеу құралы, белгілеу, металды кесу,металды түзету және ию, металды кесу және тағы басқа тәжірбиелік жұмыстары қарастырылады.

       Оқу практикасының міндеттері кәсіби қызмет түрімен байланысты түсті металдар мен қорытпалар өндірісіндегі аралық және соңғы өнімдерді бақылау:

- шеберханадағы ішкі тәртіп, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі ережелерін зерделеу,

- шеберханадағы жабдықтарымен және талдауда қолданылатын бақылау - өлшеу аспаптарымен танысу;

- аналитикалық жұмыстарды орындау кезінде дағдылар мен жұмыс тәсілдерін меңгеру;    

- оқу курстарының кейбір бөлімдерін өз бетінше оқу.

       В первый день практики мы ознакомили студентов с правилами безопасности.

       Цель учебной практики: укрепление и углубление теоретической подготовки студента, освоение им практических навыков и компетенций; приобретение профессионального мастерства и навыков с учетом взаимосвязи теоретического и практического обучения; активизация творческой деятельности студентов в решении практических задач; непосредственное участие студента в производственной деятельности.

      В учебно-практических мастерских предусматриваются практические работы: измерительный инструмент, разметка, резка металла,правка и гибка металла, резка металла и другие.

       Задачи учебной практики контроль промежуточной и конечной продукции в производстве цветных металлов и сплавов, связанной с видом профессиональной деятельности:

- изучение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности в мастерской,

- ознакомление с оборудованием мастерской и контрольно-измерительными приборами, применяемыми при анализе;

- владение навыками и способами работы при выполнении аналитических работ;    

- самостоятельное изучение отдельных разделов учебных курсов.

           On the first day of practice, we introduced students to the safety rules.

       The purpose of the training practice: to strengthen and deepen the theoretical training of the student, the development of practical skills and competencies; acquisition of professional skills and skills, taking into account the relationship of theoretical and practical training; activation of creative activity of students in solving practical problems; direct participation of the student in production activities.

      The training workshops provide practical work: measuring tools, marking, cutting metal, editing and bending metal, cutting metal, and others.

       Objectives of the training practice control of intermediate and final products in the production of non-ferrous metals and alloys related to the type of professional activity:

- study of internal regulations, safety and fire safety in the workshop,

- familiarization with the workshop equipment and instrumentation used in the analysis;

- knowledge of skills and methods of work when performing analytical work;    

- independent study of individual sections of training courses.

 

Категория: Мероприятия | Добавил: fgfgf (22.02.2020)
Просмотров: 25 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: