Воскресенье, 26.01.2020, 07:44
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи » Мероприятия

В категории материалов: 2602
Показано материалов: 1-12
Страницы: 1 2 3 ... 216 217 »

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам
2019 жылдың 10 желтоқсаны күні «Информатика және ақпараттық жүйелер» пән-әдістемелік комиссиясының үшкүндігі қарсаңында колледжімізде «WorldSkills-BGTK» студенттер арасында «Компьтерлік графика» құзыреттілігі бойынша колледжішілік чемпионаты өтті. Аталған чепионатқа ВТ-18-9 тобының студенттері Корсунов В. және Тлеуберген А. қатысты. Соңында Корсунов В. І дәрежелі дипломмен марапатталса, Тлеуберген А. сертификат табысталды.  
10 декабря 2019 года, ПЦК «Информатика и информационные системы» провели внутриколледжный чемпионат «WorldSkills-BGTK» среди студентов по компетенции «Компьютерная графика». Студенты группы ВТ-18-9 Корсунов В. и  Тлеуберген А. приняли участие в данном чемпионате.  В итоге Корсунов В. был награжден диплом І степени, а Тлеубергену А. вручили сертификат.
On December 10, 2019, the PCC «Informatics and Information Systems» held the «WorldSkills-BGTK» intercollegiate championship among students in the «Computer Graphics» competency. Students of the VT-18-9 group V. Korsunov and A. Tleubergen took part in this championship. As a result, Korsunov V. was awarded a diploma of the I degree, and Tleubergen A. was awarded a certificate

Топаркулов А К

Мероприятия | Просмотров: 7 | Добавил: fgfgf | Дата: 17.01.2020 | Комментарии (0)

2019 жылдың 22 қарашасы күні «Ғылым болашағы - адамзат болашағы» атты Әлихан Мусиннің 111 жылдық мерейтойына арналған ғылыми – тәжірибелік студенттер конференциясы өтті. Осы конференцияға ВТ-18-9 тобының студенттері Абеуова Т.,Ақбелдесова К., Ахметова Г., Нұрмаш А., Нұрмаш Н. «Системы программирования для учебных целей» атты ғылыми – тәжірибелік жұмыстарын қорғады. Әділ-қазылар студенттерін бағалап, 3 дәрежелі дипломмен марапаттады.
            22 ноября 2019 года состоялась студенческая научно-практическая конференция, посвященная 111-летию Алихана Мусина «Будущее науки - будущее человечества». В этой конференции приняли участие студенты группы ВТ-18-9 Абеуова Т., Акбельдесова К., Ахметова Г., Нурмаш А., Нурмаш Н. Они защитили научно-практическую работу на тему: «Системы программирования для учебных целей». Жюри оценило студентов и наградили их дипломом 3-й степени.
On November 22, 2019, a student scientific and practical conference dedicated to the 111th anniversary of Alikhan Musin «The future of science - the future of mankind» was held. The conference was attended by students of the group VT-18-9 Abeuova T., Akbeldesova K., Akhmetova G., Nurmash A., Nurmash N. They defended the scientific and practical work on the topic: «Programming systems for educational purposes». The jury evaluated students and awarded them with a diploma of the 3rd degree.

Топаркулов А К

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 17.01.2020 | Комментарии (0)

2019 жылдың 10 желтоқсаны күні «Информатика және ақпараттық жүйелер» пән-әдістемелік комиссиясының үшкүндігі қарсаңында арнайы пәндер оқытушысы Топаркулов А.К. ВТ-18-9 тобында «Компьютерлік графика» пәні бойынша «Графический редактор векторной графики Corel Draw. 
10 декабря 2019 года накануне триады предметно-цикловой комиссии «Информатика и информационные системы» преподаватель специальных дисциплин Топаркулов А.К. в группа ВТ-18-9  провел открытый урок по предмету «Компьютерная графика» на тему «Графический редактор векторной графики Corel Draw.
December 10, 2019, on the eve of the triad of the subject-cycle commission «Informatics and Information Systems», teacher of special disciplines A. Toparkulov in the VT-18-9 group held an open lesson on the subject «Computer Graphics» on the topic «Graphic Editor for Vector Graphics Corel Draw.

Топаркулов А К

Мероприятия | Просмотров: 8 | Добавил: fgfgf | Дата: 17.01.2020 | Комментарии (0)

Мен Секербай Диас және Боканов Бағлан Ә.Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі ПС-17-9 тобының студенттері «Tranco Balkhash» ЖШС 02.12.19-18.01.20 уақыт аралығында өндірістіктәжірибеөттік. Тәжірибе барысында темір жол мамандығы туралы көп білдік, бұл мамандық өте бай, қызықты. Сондай-ақ, алғашқы күндерден бастап өзіміздің мамандығымызды зерттей бастадық, мамандықты таңдауда қателеспегенімізді түсіндік, іс жүзінде біздің мамандығымыздың байланысқан жерлерімен танысып жатырмыз. «Tranco Balkhash» ЖШС өндірістік тәжірибе өткенімізге қуаныштымыз және де алғысымыз шексіз.

Я СекербайДиас и БокановБаглан студенты группы ПС-17-9 Балхашского гуманитарно-технического колледжа имени А.Мусина прошли практику ТОО «TrancoBalkhash» со 02.12.19 по 18.01.20.Во время практики мы узнали много нового о профессии железнодорожника, которая очень богата и интересна. Также с первых дней мы начали изучать нашу специальность, поняли, что не ошиблись в выборе профессии, ведь мы знакомимся с смежными направлениями нашей специальности.  ТОО «TrancoBalkhash» мы рады, что прошли производственную практику, и мы благодарны.

Me Sekerbay Dias and BokanovBaglan, students of the PS-17-9 group of the Balkhash Humanitarian Technical College named after A. Musin, passed the practice of TOO «Tranco Balkhash» from 02.12.19 to 18.01.20. During practice, we learned a lot about the profession of a railroad worker, which is very rich and interesting. Also, from the first days we began to study our specialty, we realized that we were not mistaken in choosing a profession, because we get acquainted with the related areas of our specialty. TOO «Tranco Balkhash» from, we are glad that we have passedproduction practice, and we are grateful.

Байров Н Б

Мероприятия | Просмотров: 9 | Добавил: fgfgf | Дата: 16.01.2020 | Комментарии (0)

Мы студенты группы ПС-17-9 Ныгызбеков Султан, Жакупов Абылай и Курбан-Ниязов Алмат прошли Технологическо производственную практику, которая длилась с 3 декабря 2019 года до 18 января 2020 года. За этот период практики мы научились разбирать и собирать главные части воздухораспределителя, чистить и проводить испытания над рукавом, читстить буксовой узел и ремонтировать основные детали рессорного подвешивания.

Біз ПС-17-9 тобының студенттері Нығызбек Сұлтан, Жакупов Абылай және Құрбан-Ниязов Алмат технологиялық өндірістік тәжірибе өттік. Бұл тәжірибе 2019 жылдың 3 желтоқсанынаң бастап 2020 жылдың 18 қаңтарына дейін созылды. Тәжірибенің осы кезеңінде біз ауа таратқыштың басты бөліктерін бөлшектеуді және жинауды, жең үстіндегі сынақтарды тазалауды және жүргізуді, букс торабын тазалауды және рессорлық ілудің негізгі бөлшектерін жөндеуді үйрендік.

We are students of the group PS-17-9 Nygyzbekov Sultan, Zhakupov Abylay and Kurban-Niyazov Almat passed Technological and production practice, which lasted from December 3, 2019 to January 18, 2020. During this period of practice, we learned how to disassemble and assemble the main parts of the air distributor, clean and conduct tests over the sleeve, install the axle Assembly and repair the main parts of the spring suspension.

Байров Н Б

Мероприятия | Просмотров: 8 | Добавил: fgfgf | Дата: 16.01.2020 | Комментарии (0)

Біз ПС-17-9 тобының студенттері Сатпаева Аида мен Макаш Аян. "Темір жол жылжымалы құрамын жөндеу және техникалық қызмет көрсету"мамандығы бойынша оқушылар. Бізде 2-желтоқсан 18 қаңтарда болатын өндірістік технологиялық практикасы ЖШС КМ "Tranco Balhash". 

Мы студенты группы ПС-17-9  Сатпаева Аида и МакашАян. Учащиеся по профессии «Эксплуатация ремонт и техническое обслуживания подвижного состава железных дорог». У нассо 2 декабря по 18 январябыло производственная технологическая практика на предприятие ТОО КМ «TrancoBalhash». 

We are students of the PS-17-9 group Satpayeva Aida and Makash Ayan. Students in the profession "Operation repair and maintenance of rolling stock of railways". From December 2 to January 18, we had production technological practice at the enterprise of KM Tranco Balhash LLP. 

Байров Н.Б

Мероприятия | Просмотров: 11 | Добавил: fgfgf | Дата: 16.01.2020 | Комментарии (0)

11.12.2019 года на гуманитарном отделении БГТК им. А. Мусина прошла научно-исследовательская конференция, посвященная памяти первого директора Балхашского педагогического училища Бекенову Сабиту Бекеновичу.

Мероприятие началось с торжественной линейки и возложения цветов у мемориальной доски Бекенова С. Б. Далее учащиеся прошли на открытое заседание НСО «Зияткер». Всего было представлено 20 научных работ. До защиты было допущено 13. По итогам конференции все студенты получили памятные подарки, сертификаты.

1 место заняли студенты гр. ИЯ-17-9 – Орынбек Тореби, Муханова Аяулым

2 место студентка гр. ШК-19-9 – Мараткызы Айсулу

3 место студенты гр. ИЯ-18-8 – Касым Аружан, Мукажанова Жанерке

12/11/2019, БГТК им. Гуманитарлық бөлімінде Мусинде Балқаш педагогикалық мектебінің алғашқы директоры Бекенов Сәбит Бекенұлын еске алуға арналған ғылыми конференция өтті.

Іс-шара салтанатты түрде басталып, С.Бекеновтің мемориалдық тақтаға гүл шоқтарын қойып, Зияткер ҰБО ашық жиналысына барды. Барлығы 20 ғылыми жұмыс ұсынылды. 13 қорғауға қабылданды. Конференция қорытындысы бойынша барлық студенттер естелік сыйлықтар мен сертификаттар алды.

1 орынды гр студенттері иеленді. ИЯ-17-9 - Орынбек Төреби, Мұханова Аяулым

2 орын студент гр. ШК-19-9 - Маратқызы Айсұлу

3 орын студенттер гр. ИЯ-18-9 – Касым Аружан, Мукажанова Жанерке

 

12/11/2019, at the humanitarian department of the BGTK im. A. Musin hosted a research conference dedicated to the memory of the first director of the Balkhash Pedagogical School Bekenov Sabit Bekenovich.

The event began with a solemn line and laying flowers at the memorial plaque of S. B. Bekenov. Next, the students went to an open meeting of the Ziyatker NSO. A total of 20 scientific papers were submitted. 13 was admitted to the defense. Following the results of the conference, all students received memorable gifts and certificates.

1st place was taken by students of gr. IYA-17-9 - Orynbek Torebi, Mukhanova Ayaulym

2nd place student gr. ShK-19-9 - Maratkyzy Aisulu

3rd place students gr. IY-18-9

Мурзабекова С. С.

Мероприятия | Просмотров: 9 | Добавил: fgfgf | Дата: 16.01.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ШК-19-9 Атыгул Толганай приняла участие в РДО по химии и награждена сертификатом за высокие показатели .

ШК-19-9 тобының студенті Атыгул Толганай РҚО химия пәнінен қатысып , жоғарғы кқрсеткіштер үшін сертификатқа ие болды.

A student of the SHK-19-9 group, Atygul Tolganai, took part in the RDO in chemistry and was awarded a certificate for high performance .

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 15.01.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ШК-19-9 Адилбаева Анель приняла участие в РДО по химии и награждена сертификатом за высокие показатели .

ШК-19-9 тобының студенті Адилбаева Анель РҚО химия пәнінен қатысып , жоғарғы кқрсеткіштер үшін сертификатқа ие болды.

Anel Adilbayeva, a student of the SHK-19-9 group, took part in the RDO in chemistry and was awarded a certificate for high performance .Кайырбекова И.А.

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 15.01.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ИЯ-19-9 Рахметолла Акниет  приняла участие в всероссийском  олимпиаде по химии и заняла призовое  ІІІ  место.

ИЯ-19-9 тобының студенті  Рахметолла Акниет халықаралық олимпиадаға қатысып жүлделі ІІІ- орынға ие болды.

 

A student of the group IYA-19-9 Rakhmetolla Akniet took part in the all-Russian Olympiad in chemistry and took the prize III place.

Мероприятия | Просмотров: 9 | Добавил: fgfgf | Дата: 13.01.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ИЯ-19-9 Сыздыкова Алина  приняла участие в всероссийском образовательном  онлайн-олимпиаде по химии и заняла призовое  второе  место.

ИЯ-19-9 тобының студенті  Сыздыкова Алина халықаралық онлайн-олимпиадаға қатысып жүлделі ІІ- орынға ие болды.

Alina Syzdykova, a student of the IYA-19-9 group, took part in the all-Russian online educational Olympiad in chemistry and took the second prize.

Кайырбекова И.А.

Мероприятия | Просмотров: 11 | Добавил: fgfgf | Дата: 13.01.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ОИ-19-9  Сейткасым  Дильназ приняла участие в республиканской национальной интернет олимпиаде  по химии и заняла призовое второе  место.

Кайырбекова И.А.

ОИ-19-9 тобының студенті  Сейткасым  Дильназ  Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиадаға химия пәнінен қатысып жүлделі ІІ- орынға ие болды

A student of the OI-19-9 group Seitkasym Dilnaz took part in the Republican national Internet Olympiad in chemistry and took the second prize.

Мероприятия | Просмотров: 7 | Добавил: fgfgf | Дата: 13.01.2020 | Комментарии (0)