Пятница, 20.09.2019, 02:00
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 2429
Показано материалов: 1-12
Страницы: 1 2 3 ... 202 203 »

Преподаватель химии и биологии Индира Амангазиевна Кайырбекова с 19 августа по 29 августа текущего года прошла курсы повышения квалификации инженерно- педагогических работников и руководителей организаций ТиПО по международным требованиям на тему «Педагог новой формации системы ТиПО»

Ағымды жылдың 19 тамыз және 29 тамыз аралығында химия және биология Индира Амангазиевна Қайырбекова «Ж және КББ жүйесінің жаңа формациядағы педагогі» тақыыбында Тжәне КОБ кейінгі білім беру ұйымдарының инженерлік- педагогикалық қызметкерлерін және басшыларын халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсынан өтті

Teacher of chemistry and biology Indira Imangazieva Kaiyrbekova from 19 August to 29 August this year has passed courses of improvement of qualification of pedagogical staff and heads of Vet institutions in compliance with international requirements on the subject of "the Teacher of the new formation of technical and vocational education»

Мероприятия | Просмотров: 3 | Добавил: fgfgf | Дата: 16.09.2019 | Комментарии (0)

Студенты специальности «Музыкальное образование» приняли участие в открытии «Недели языков» народа Казахстана. На торжественной линейке прозвучала всеми любимая песня «You gotta generate heat».

Музыкалық бөлім мамандык студенттері Қазақстан халқының "Тілдер апталығының" ашылуына қатысты. Салтанатты жиында барлық сүйікті ән шырқалды «You gotta generate heat».

Students of the specialty " Music education "took part in the opening of the" Week of languages " of the people of Kazakhstan. On the solemn line sounded all the favorite song "You gotta generate heat".

Сахарова А.П.

Мероприятия | Просмотров: 7 | Добавил: fgfgf | Дата: 10.09.2019 | Комментарии (0)

30.09.2019 для студентов специальности «Музыкальное образование» проведена установочная конференция по пробной практике в школе. Студенты – практиканты были ознакомлены с особенностями проведения пробной практике в общеобразовательных школах, ведения документации учителями – стажерами. Студенты также были распределены по базовым школам.

30.09.2019 "Музыкалық білім" мамандығының студенттері үшін мектепте сынақ тәжірибесі бойынша орнату конференциясы өткізілді. Іс-тәжірибеден өтуші студенттер жалпы білім беретін мектептерде сынақ тәжірибесін өткізу ерекшеліктерімен танысты. Студенттер сондай-ақ базалық мектептерге бөлінді.

30.09.2019 for the students of specialty "Music education" conducted installation conference trial practice in the school. The students were familiarized with the features of trial practice in secondary schools, keeping teachers, trainees. Students were also assigned to basic schools.

Сахарова А.П.

Мероприятия | Просмотров: 8 | Добавил: fgfgf | Дата: 10.09.2019 | Комментарии (0)

Настоящий праздник состоялся 1 сентября. На площади 1 корпуса БГТК им. А.Мусина прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Студентов старших курсов и первокурсников поздравили с началом нового учебного года преподаватели и студенты колледжа. Особую атмосферу праздника создали выступления студентов специальности «Музыкальное образование» Жунусовой Ж., Мажитовой А., Борановой А., Турсынали К.

Нағыз мереке 1 қыркүйекте өтті. БГТК 1 корпусының алаңында А. Мусина Білім күніне арналған салтанатты жиын өткізді. Жоғарғы курс студенттері мен бірінші курс студенттерін жаңа оқу жылының басталуымен колледж оқытушылары мен студенттері құттықтады. "Музыкалық білім" мамандығының студенттері Ж. Жүнісова, А. Мажитова, А. Боранова, К. Тұрсынәлі ерекше көңіл-күй сыйлады.

The real celebration took place on September 1. On the area of 1 building BGTK. A. Musin held a solemn line dedicated to the day of knowledge. Senior students and freshmen were congratulated on the beginning of the new academic year by teachers and students of the College. Special holiday atmosphere was created by students of specialty "Music education" Zhunusova Zh., A. Mazhitova, Baranovoj A., K. Tursunali.

 Сахарова А.П.

Мероприятия | Просмотров: 9 | Добавил: fgfgf | Дата: 10.09.2019 | Комментарии (0)

04 июня 2018-2019 учебного года состоялась отчетная встреча студентов второго курса специальности «Дошкольное образование».

June 4, 2018-2019 school year, the reporting meeting of second-year students of the specialty "Pre-school education".

2018-2019 оқу жылының 04 -маусымында  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының екінші курс студенттері ДВ-17-9 тобының есеп беру отырысы өтті.

2017 оқу жылынан бастап  «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» мамандығының  ДВ-17-9 тобының студенттері экспериментальды дуалды оқыту жүйесіне енгізген болатын.

Сыйырбаева З.А.

Мероприятия | Просмотров: 54 | Добавил: fgfgf | Дата: 28.06.2019 | Комментарии (0)

          25-27 июня 2019 года состоялась выпускная церемония для выпускников гуманитарного факультета, окончивших колледж.
         June 25-27, 2019, a graduation ceremony was held for graduates of the Faculty of Humanities who graduated from college.

2019 жылдың маусым айының 25-27 күндері биыл колледжді аяқтаған гуманитарлық бөлім түлектерінің диплом тапсыру салтанатты жиыны болды.

Ә.Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі өңірдегі іргелі оқу орындарының бірі.

Мерекелік кеште колледж директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Ж.Д.Әбдіров түлектерге ақ жол тілеп, ата-анасы мен ұлағатты ұстаздарының үміттерін ақтап, биіктен көрінулеріне тілек білдірді.

Сыйырбаева З.А.

Мероприятия | Просмотров: 50 | Добавил: fgfgf | Дата: 28.06.2019 | Комментарии (0)

«Достық » жазғы сауықтыру лагерінің жабылу салтанаты балалардың және тәлімгерлердің ұжымдық концерттік номерлерімен өткізілді.

Церемония закрытия летнего лагеря «Достык» прошла с коллективными концертными номерами детей и наставников.

The closing ceremony of the summer camp "Dostyk" was held with collective concert numbers of children and mentors.

Жакупова М.Т.

Мероприятия | Просмотров: 50 | Добавил: fgfgf | Дата: 26.06.2019 | Комментарии (0)

«Достық» сауықтыру лагерінің ашылуы балаларға әдемі көңіл күй сыйлап, балалардың өнерлерін тамашалауға ықпал етті.

Открытие оздоровительного лагеря «Достык» позволило детям иметь хорошее настроение и насладиться детским творчеством.

The opening of the health camp "Dostyk" allowed the children to have a good mood and enjoy children's creativity

 

Жакупова М.Т.

Мероприятия | Просмотров: 56 | Добавил: fgfgf | Дата: 26.06.2019 | Комментарии (0)

Қыз бала тәрбиесі, ұлттың болашағы! Әр отбасындағы қыздарымыз әдептілігі мен бірге білімді болса, ұлттың болашағы биік болмақ әрқашан!

Воспитание девушки, будущее нации! Если каждая из наших дочерей является этнически образованной и образованной, будущее нации всегда будет высоким!

Educating girls, the future of the nation! If each of our daughters is ethnically educated and educated, the future of the nation will always be high!

 

Жакупова М.Т.

Мероприятия | Просмотров: 57 | Добавил: fgfgf | Дата: 26.06.2019 | Комментарии (0)

4 маусым күні 2019 жылы "мектепке дейінгі білім беру және тәрбие" ПЦК әдістемелік күні өткізілді, екінші жұпта физика пәнінің мұғалімі Жумадилова А. Т. физика пәнінен "Электр тоғының жұмысы мен қуаты. В группе ДВ-18-9. Сабақта топтық жұмыс жүргізілді. Топтарға бөлу қорғалған постерлер бойынша жүзеге асырылды. Интерактивті технологиялардың түрлі тәсілдері қолданылды. "Cubing" және "Polyglot" стратегиялары бойынша флипчартта жұмыстар жүргізілді. Үш тілді оқытуды енгізу бойынша терминологиялық сөздік пайдаланылды.

4 июня в 2019 году был проведен методический день ПЦК «Дошкольное образование и воспитание», на второй паре преподавателем физики Жумадилова А.Т. был проведен открытый урок по физике на тему «Электр тоғының жұмысы мен қуаты. Электр тоғының жылулық әсері» в группе ДВ-18-9. На уроке проводилась групповая работа. Деление на группы была осуществлена по защищенным постерам. Были применены разные способы интерактивных технологий. По стратегии «Cubing» и «Polyglot» проводились работы на флипчарте. Использовались терминологический словарь по внедрению трехъязычного обучения.

On June 4, 2019, the methodical day of the pre-school education and training center was held; on the second pair, the teacher of physics was Zhumadilova A.T. an open lesson in physics was held on the topic “Work and power of electric current. Thermal effect of electric current" in the group DV-18-9. At a lesson group work was carried out. The division into groups was carried out by protected posters. Different methods of interactive technologies were applied. According to the Cubing and Polyglot strategy, work was carried out on a flipchart. A terminological dictionary for the introduction of trilingual education was used.

Жумадилова А.Т.

Мероприятия | Просмотров: 53 | Добавил: fgfgf | Дата: 24.06.2019 | Комментарии (1)

2019 жылдын 14 маусымында Денсаулыкка жол атты қалалық марафон өтті. Оған ФК-17-9 тобының студенттері қатысып Рахат Аружан  2- орынға Нурланулы Айбат 4- орынга ие болды.

14 июня 2019 года прошел городской марафон по здоровому образу жизни. В марафоне участвовали студенты групп ФК-17-9 и заняли места: Рахат Аружан 2 место, Нурланулы Айбат 4 место.

On June 14, 2019, the city marathon on a healthy lifestyle was held. Students group FC-17-9 Rahat Aruzhan 2 place Nucleoli Aibat 4th place.

Нысанкулов А.К.

Мероприятия | Просмотров: 55 | Добавил: fgfgf | Дата: 24.06.2019 | Комментарии (0)

2019 жылдын маусым айында «Шынықсан шымыр боласын» тақырыбы бойынша ШК-18-9, ДВ-18-9, ШР-18-9, ИЯ-18-9 топ студенттер арасында көңілді старт эстафетасы жүргізілді

В июне 2019 года была проведена эстафета старта среди студентов групп ШК-18-9, ДВ-18-9, ШР-18-9, ИЯ-18-9 по теме "шынықсан шымыр боласын".

In June of 2019 was held relay start among the students of groups of ШК-18-9, LW-18-9, SR-18-9, and IE-18-9 on the theme “shinys” shymyr balasan.

 

Нысанкулов А.К.

Мероприятия | Просмотров: 53 | Добавил: fgfgf | Дата: 24.06.2019 | Комментарии (0)