Среда, 19.02.2020, 00:25
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 2692
Показано материалов: 1-12
Страницы: 1 2 3 ... 224 225 »

2020 жылдың 14 ақпанында «Жалпы білім беретін пәндер» бірлестігінің үшкүндігі аясында физика пәнінен ОП-19-9 тобына «Магнит өрісі. Магнит индукциясы. Магнит өрісінің кернеулігі» тақырыбында оқытушы Жумадилова А.Т. ашық сабақ өткізді. Сабақтың мақсаты: студенттерді магнит, магнит өрісі ұғымдарымен таныстырып, тәжірибе жүзінде қолдана білу. Студенттер үш топқа бөлініп жұмыс атқарды. Сабақ жақсы деген бағамен бағаланды.

14 февраля 2020 года в рамках триады общеобразовательных дисциплин преподаватель Жумадилова А.Т. провела открытый урок по физике в группе ОП-19-9под названием «Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля". Цель урока: познакомить студентов с понятиями магнит и магнитное поле и применить их на практике. Студенты работали в трех группах. Урокбылоценен нахорошо.

February 14, 2020 in the framework of the triad of general education disciplines, teacher Zhumadilova A.Т. held an open lesson in physics in the group OP-19-9 under the name “Magnetic field. Magnetic induction. Magnetic field strength". The purpose of the lesson: to introduce students to the concepts of magnet and magnetic field and put them into practice. Students worked in three groups. The lesson was rated good.

Жумадилова А Т

Мероприятия | Просмотров: 1 | Добавил: fgfgf | Дата: Вчера | Комментарии (0)

2020 жылдың 13 ақпанында Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінде «Жалпы білім беретін пәндер» бірлестігінің үшкүндігі аясында физика, химия, ағылшын, тарих пәндері бойынша Мет-19-9 тобы мен ОП-19-9 топтарының арасында «21 ғасыр көшбасшысы» атты интеллектуалды ойын өткізілді. Көрермен ретінде мектеп оқушылары да шақырылып, ойын ойнатылды. Сайыс қорытындысы бойынша Мет-19-9 тобы 1 орын, ОП-19-9 тобы 2 орынмен марапатталып, әр қатысушыға сыйлықтар берілді.

13 февраля 2020 года в Балхашском гуманитарно-техническом колледже имени Алихана Мусина в триаде общеобразовательных дисциплин по предметам физика, химия, английский язык, история организовалась интеллектуальная игра «Лидер XXI века» среди групп ОП-19-9 и Мет-19-9. В игру были приглашены учащиеся из школ. По итогам интеллектуальный игры группа Мет-19-9 была награждены грамотой 1 место, группа ОП-19-9 грамотой 2 место. Всем участникам игры получили подарки.

On February 13, 2020, in the Balkhash Humanitarian and Technical College named after AlikhanMusin, in the triad of general subjects in physics, chemistry, English, history, the intellectual game “Leader of the XXI Century” was organized among the groups OP-19-9 and Met-19-9. Students from schools were invited to the game. According to the results of the intellectual game, the Met-19-9 group was awarded a diploma of 1st place, the OP-19-9 group of diplomas of 2nd place. Allparticipantsinthegamereceivedgifts.

Жумадилова А Т

Мероприятия | Просмотров: 1 | Добавил: fgfgf | Дата: Вчера | Комментарии (0)

Ауған жерінен шектеулі әскери контигентті шығуына 31 жыл толғанына орай, колледж студенттері арасында әскери – спорттық жарыс өткізу туралы 

О проведении военно – спортивного соревнования среди студентов колледжей г. Балхаш, посвященного 31 – ой годовщине вывода ограниченного контингента из Афганистана.

On holding a military-sports competition among college students in Balkhash, dedicated to the 31st anniversary of the withdrawal of a limited contingent from Afghanistan

Рахимов Ф М

Мероприятия | Просмотров: 1 | Добавил: fgfgf | Дата: 17.02.2020 | Комментарии (0)

         12. 02. 2020 ж. Ә.Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінде аттестациялық комиссия отырысы өтті.  Онда аттестация бойынша эксперттік комиссия мүшелерінің аттестациядан өтуші оқытушыларға жазылған мінездемесі тыңдалды. Одан әрі аттестациядан өтуші оқытушылар шығармашылық есептерін оқып, жасағанпортфолиоларын  қорғады. Аттестациядан өтуші оқытушылардың бірі  қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы  Э.И.Қалкенова соңғы үш жылда атқарған жұмыстары жайында шығармашылық есеп беріп, педагог портфолиосын қорғады.

12.02 2020г. в Балхашском гуманитарно-техническом колледже имени А.Мусинасостоялось заседание аттестационной комиссии. На заседании заслушали характеристики членов экспертной комиссии и творческие отчеты  аттестуемых преподавателей. Преподаватель казахского языка и литературы Э.И.Калкенова представила творческий отчет о проделанной работе за последние три года и защитила свое портфолио.

On the 12th of Februarythe meeting of the certification commission was held in the Balkhash humanitarian-technical college named after A.Musin. The characteristics of the members of the expertscommission and the reports of creative certified teachers were listened on the metting. E. Kalkenova, a teacher of Kaxakh language and literature, presented her creative report of the last three years and defended her taeching portfolio.

Калкенова Э.И.

Мероприятия | Просмотров: 5 | Добавил: fgfgf | Дата: 14.02.2020 | Комментарии (0)

Студентка группы ИЯ-19-9 Комшабаева Айым приняла участие в РДО по химии и заняла призовое второе место.

ИЯ-19-9 тобының студенті Komshabaeva Aiym РҚО химия пәнінен қатысып жүлделі ІІ- орынға ие болды

A student of the group IYA-19-9 Tilek Dilnaz took part in the RDO in chemistry and won the first prize.

Кайырбекова И.А.

Мероприятия | Просмотров: 5 | Добавил: fgfgf | Дата: 11.02.2020 | Комментарии (0)

2019 жылдың 9 желтоқсанынан 2020 жылдың 4-ші қаңтар аралығында «Монтаждау және баптау» және «Гидравлика және сорғылар» өндірістік оқыту тәжірибесін КГП «Су Жылу Транс" мекемесінде өттілді. 

С 9 декабря 2019 года по 4 января 2020 года прошла производственное обучения по предметам «Монтаж и наладка» и «Гидравлика и насосы» в КГП «Су Жылу Транс". От колледжа руководитель практики - Сагимбекова М. Н. 

From December 9, 2019 to January 4, 2020, the experience of industrial training "Installation and adjustment" and "Hydraulics and pumps" was held in the KGP "Su Zhylu Trans". From the College head of practice-Sagimbekova M. N. 

Сагимбекова М Н

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 09.02.2020 | Комментарии (0)

Мен, ТТ-17-9 тобының студенті Сақбай Жәнібек өндірістік оқыту тәжірбиесін 09.12.19-04.01.20 жж. аралығында КГП «Су Жылу Транс» мекемесінде өттім. 

Я студент группы ТТ-17-9 Сакбай Жанибек прошел производственную практику с 09.12.19 по 04.01.20 гг. в КГП "Су Жылу Транс". 

I am a student of the group TT-17-9 Sakbay Zhanibek passed industrial practice from 09.12.19 to 04.01.20 in KGP "Su Zhylu TRANS". 

Сагимбекова М Н

Мероприятия | Просмотров: 7 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)

Мен ТТ-17-9 тобының студенті Канафин Қанат өндірістік оқыту тәжірбиесін «КГП Су Жылу Транс» мекемесінде өтіп жатырмын. Біздің практика 2019 жылдың 9 желтоқсанда басталды. Практиканың ең алғашқы күні КГП “Су Жылу Транс” мекемесінде қауіпсіздік ережесімен, кіріспе нұсқаулықпен таныстырды. 

Я студент группы ТТ-17-9 Канафин Канат прошел производственную практику в  "КГП Су Жылу Транс». Практика началась 9 декабре 2019 года. Установочная конференция (знакомство с правилами безопасности) и на практике ознакомилась с вводным инструктажем. 

I am a student of the group TT-17-9 Kanafin Kanat passed industrial practice in "KGP Su Zhylu Trans". Our practice started in 9 December 2019.Installation conference (familiarity with safety rules) and in practice familiarized with the source manual. 

Сагимбекова М Н

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)

Мен ТТ-17-9 тобының студенті Бейсенова Айдана өндірістік оқыту тәжірибесі 9.12.19-04.01.20 жж. аралығында КГП “Су Жылу Транс” мекемесінде өттілді. 

Я студентка группы ТТ-17-9 Бейсенова Айдана прошла производственную практику в КГП “Су Жылу Транс” с 9.12.19 по 04.01.20 гг. 

I am a student of the group TT-17-9 BeysenovaAydana passed industrial practice in KGP "Su Zhylu Trans" from 9.12.19 to 04.01.20. 

Сагимбекова М Н

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)

Мен, ТТ-17-9 тобының студенті Думанбекқызы Дильназ өндірістік оқыту тәжірбиесін КГП «Су Жылу Транс» мекемесінде өттім. 

Я студент группы ТТ-17-9 Думанбеккызы Дильназ прошла производственную практику в КГП "Су Жылу Транс». 

I am a student of the group TT-17-9 Dumanbekkyzy Dilnaz passed industrial practice in "KGP Su Zhylu Trans".My experience started in 

Сагимбекова М.Н

Мероприятия | Просмотров: 5 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)

Мен, ТТ-17-9 тобының студенті Токтогожоева Айсұлу өндірістік оқыту тәжірибесін 9.12.19-04.01.20 жж. аралығында КГП “Су Жылу Транс” мекемесінде өтілді. Өндірістік оқыту басында орнату конференциясы жүргізілді.

Я, студентка группы ТТ-17-9 Токтогоджоева Айсулу прошла производственную практику в КГП “Су Жылу Транс” с 9.12.19 по 04.01.20 гг. В начале производственного обучения была проведена установочная конференция. На предприятии «Су Жылу Транс» была ознакомлена техника безопасности. 

I am a student of the group TT-17-9 Toktogozhieva Aysulu passed industrial practice in KGP "Su Zhylu Trans" from 9.12.19 to 04.01.20. At the beginning of industrial training, an installation conference was held. At the enterprise in Su Zhylu Trans the safety equipment was familiarized. 

Cагимбекова М Н

Мероприятия | Просмотров: 5 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)

Мен, ТТ-17-9 тобының студенті Уалиев Нұржас өндірістік оқыту тәжірибесін КГП «Су Жылу Транс» мекемесінде өттім. Өндірістік оқыту 2019 жылдың 8 желтоқсанынан 2020 жылдың 4 қаңтарына дейін болды. 

Я, студент группы ТТ-17-9 Уалиев Нуржас прошел производственную практику в КГП « СуЖылуТранс". Производственная практика проходила с 8 декабря 2019 года по 4 января 2020 года

I'm a student of group TT-17-9 Ualiev Nurzhas passed production practice in KGP "SuZhyluTrance". Our practice started on December 8, 2019. The first day of practice I familiarized with safety rules, introductory instruction in KGP "SuZhyluTRANS". 

Сагимбекова М.Н

Мероприятия | Просмотров: 6 | Добавил: fgfgf | Дата: 08.02.2020 | Комментарии (0)